Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya

Dijital Pazarlama ve Sosyal MedyaDijital Pazarlama ve Sosyal Medya

Dijital pazarlama; yazılı basın, radyo, televizyon ve billboardlar gibi geleneksel pazarlama kanallarından uzak yöntemlerle yani internet ortamında mobil ve diğer interaktif kanalları kullanır. Aynı zamanda Interaktif pazarlama, online pazarlama, e-marketing ve web pazarlama diye de çeşitli isimlerle de anılır. Dijital pazarlama her zaman kitlenize doğru yerde ve doğru zamanda bağlantı kurmak için vardır; yani internette. Dijital Pazarlama marka bilinci oluşturma, trafik artışı sağlama, potansiyel müşteri oluşturma veya müşteriler yaratmak amacıyla içeriklerin oluşturulmada sosyal medyadan oldukça yararlanır.

Peki sosyal medyanın günümüz çerçevesindeki konumu nedir? Yeni iletişim teknolojileri insanlara, düşüncelerini ve eserlerini paylaşacakları olanaklar yaratan, paylaşım ve tartışmanın esas olduğu bir medya sunmaktadır
Sosyal medya olarak adlandırılan bu sanal ortam, kullanıcı tabanlı olmasının yanında kitleleri ve insanları bir araya getirmesi ve aralarındaki etkileşimi arttırması bakımından önem taşımaktadır. 
Yapılan araştırmalar insanların, bu sanal gerçeklik içinde gün geçtikçe daha fazla vakit harcadıklarını, bu sanal gerçeklik içinde gerçek yaşam ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını ve yine bu sanal gerçeklik içinde yeni bir dünya kurarak yaşadıklarını göstermektedir. Kimi zaman sanal dünyayla, gerçek dünya arasındaki sınırın belirsizleştiği de gözlenmektedir. Bu açıdan bakılıp, değerlendirildiğinde internetle birlikte doğan dijital pazarlamanın yine internetle birlikte doğan sosyal medyadan ayrı düşünülmesi imkansızdır. Yeni ve durmaksızın kendini yenileyen bu iki platform, doğru teknikler ve stratejilerle birbirini tamamlayan ve iyileştiren bir yapıya dönüşmektedir.